Kürt folklorunun derlenip arşivlenmesi için, 20 kişilik ilk folklor derleyici grubunun eğitim çalışması 2017 şubat ayı içerisinde gerçekleşti. Yaklaşık 3 hafta süren eğitimde, derleyiciler Kürt folkloru tarihi, fonoloji, saha çalışmaları, derlemelerin yazıya geçirilmesi, yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar gibi konularda eğitim aldılar. Çalışma sonucunda, katılımcıların sertifika alabilmesi için konu ve saha çalışması planlandı. Ayrıca derleyicilerin çalışmalarını yapabilmesi için vakıf teknik olarak gerekli olan cihazların temini konusunda yardımcı oldu. Sahadan gelecek olan materyaller vakıf bünyesinde arşivlenecektir.


Paylaş:

Etiketler: